Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet i Broager Private Børnehus

Forældresamarbejdet er en hjørnesten i Børnehusets arbejde. Personalet kender alle forældre, og der er altid tid til en hurtig bemærkning, et smil og en hilsen.

Et positivt og tillidsfuldt samarbejde giver et bedre afsæt for opnåelse af de pædagogiske mål, som skal “ruste” barnet til at kunne udvikles i samfund i evig forandring.

Et velfungerende samarbejde kræver forståelse for, og tillid til hinanden.

Det er vigtigt, at forældre har tillid til, og respekt for det arbejde, som personalet udfører og derved kan føle sig trygge, da de fleste børn tilbringer en stor del af hverdagen i Børnehuset..

Vi vægter:

 • Tid til ”daglig garderobesnak”   
 • 3-måneders samtale.
 • 4-års samtale.
 • Før-skole samtale. 
 • Samtaler efter behov.

Arbejdsdage:

2 gange i løbet af året inviterer vi til arbejdsdage. Her er der forskellige gøremål, som vi har brug for hjælp til at få udført. Ofte er dette oprydning på legepladsen efter et langt efterår, malerarbejde og små reparationer.

Vores mål er at give barnet en glad og tryg hverdag i Børnehuset. Dertil behøves også en god forældrekontakt. Vi møder forældrene med åbenhed, imødekommenhed, respekt og engagement, for i en positiv dialog at skabe de bedste forudsætninger for barnets udvikling.

Bestyrelsen

 • Formand – Kristina Rolskov-Paulsen
 • Næstformand – Silke Lorenzen
 • Kasserer – Rie Frank Albrechtsen
 • Medlem – Rasmus Duus
 • Medlem – Kim Petersen
 • 1. suppleant – Mai Falkenhagen
 • 2. suppleant – Njal Gundersen
 • Medarbejderrepræsentant(leder) – Heidi Karstensen
 • Medarbejderrepræsentant – Betina Nielsen
 • Medarbejderrepræsentant – Jytte Reitz

Kontakt info

Åbningstider
Mandag – fredag
fra klokken 6.15 – 16.30

Kalender

brandbil-broagerprivateboernehus

Begivenheder