Broager Private Børnehus

Broager Private Børnehus

Broager Private Børnehus er en institution beliggende midt i Broager by.

Vi er 7 fastansatte, som både fagligt, personligt men også aldersmæssigt spænder vidt.

Dette betragter vi som en gave for institutionen, da vi på den måde har en bredere kompetence.

Vi er et lille hus fordelt på tre grupper, bjørneungerne, mariehønerne og krudtuglerne. Vi er ca. 15 børn på hver gruppe, der er primært tilknyttet en pædagog og en medhjælper på hver gruppe.

Priser og blanketter

Vores priser følger de kommunale priser, så her er der ingen forskel.

Du kan indmelde dit barn ved at downloade og udfylde vores ventelisteblanket herunder:

Når Blanketten er udfyldt, sendes den til mail@broagerprivateboernehus.dk eller som almindelig post til Vestergade 14, 6310 Broager.

NYHEDER

Værdi, mission og vision

I Broager Private Børnehus giver vi rum og plads til forskellighed, både blandt børn og voksne.

Vi betragter forskelligheden, som en del af livets positive sider. Børnehaven er en lille overskuelig institution med trygge faste rammer og kendte voksne.

Historie

Vores nu 74 år gamle hus har ”sjæl”, stolte traditioner og en hyggelig atmosfære, hvor vi prøver at bibeholde det hjemlige præg i huset.

Valget om privatiseringen 1. januar 2016, er blandt andet truffet på baggrund af, børnehavens historie og ønsket om at bibeholde muligheden for at give forældrene ret til at vælge mellem stort og småt.

 Åbningstider

Mandag – fredag fra klokken 6.15 – 16.30