Startside

StartsideBroager Private Børnehus er en privat institution beliggende midt i Broager by. Vores 83 år gamle hus, har sjæl, stolte traditioner og en hyggelig atmosfære, hvor vi prøver at bibeholde det hjemlige præg.

Huset er et 3 etagers hus. I nederste etage er vores kælder, som opbevarer alt det materielle og det praktiske. I stue planen forefindes garderobe til Mariehønerne og Krudtuglerne, som ligeledes har til huse i denne etage. Vores store køkken adskiller grupperne og danner rammen til en stille modtagelse om morgenen. Derudover har vi tumle/soverum og toiletforhold på denne etage.

På overetagen har vi vores førskolegruppe Bjørneungerne, som har deres eget toilet, garderobe samt køkken. På overetagen har vi også et puderum, som giver plads til tumling. Derudover har vi kontor, samt et personalerum, som skaber rammerne for det tværfaglige samarbejde.

Udover vores børnehus har vi lejet et ekstra lokale 5 minutters gang fra børnehuset. Dette bruger vi til leg og pædagogiske aktiviteter.
Vi låner det også ud til de private pasningsordninger i byen, de bruger det blandt andet som legestue og til forældrearrangementer, hvilket bidrager til det gode samarbejde mellem dem og os.

Vores pædagogiske værdier

I Broager Private Børnehus arbejder vi for:

  • at ville noget med børnene. ”Små frø der spirer, bliver til smukke blomster”.
  • at vi vil lære børnene at værne om hinanden, vise hensyn og yde til fællesskabet.
  • at se det værdifulde i at være en lille institution med overskud til nærvær og tryghed.
  • at vi gennem glade og tilfredse forældre får en positiv omtale i kommunen og lokalområdet.
  • at vi følger og forholder os til pædagogikkens udvikling.
  • at vi er et ”gammelt hus med sjæl”, hjemligt præg og værdifulde traditioner, men i stadig udvikling.

StartsideStartsideStartside